Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C222-070c

Títol: Diario de intervención de pagos-1980

Volum suport: 1 llibre enquadernat, 15 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2021 a/e: ajuntament@fulleda.cat