Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C625-005

Títol: Línia subterrània centre de telecomunicacions-2010-2011

Volum suport: Plec amb fulls solts i projecte enquadernat, 2 vols.

Notes: Inclou tota la documentació referent al projecte de línia subterrània de M.T. a nou C.T i línia aèria-subterrània de B.T. a nou centre de telecomunicacions. Sol·licituds, informes i projectes.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat