Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C625-004

Títol: Centre de telecomunicacions-2009

Volum suport: Arxivador de projecte amb plecs per conceptes

Notes: Inclou tota la documentació referent al projecte de construcció d'un centre de telecomunicacions Catalunya Connecta. Sol·licituds, informes i projectes.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat