Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C311-004

Títol: Pla Director d'Abastament d'Aigua Potable-2008

Volum suport: 1 Capsa amb dos volums

Notes: Volum 1: Memòria i Annexes, Volum 2: Plànols. Es troba a l'armari de Secretaria

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat