Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C172-012

Títol: Correspondència 2009-2010 Vol.3-2009-2010

Volum suport: 1 arxivador, conté plecs separats per temàtiques

Notes: Volum 3: OAGRTL, Ordres de pagament, Recollida objectes voluminosos, Sol·licituds diverses, Incasol, INE, Mancomunitat Aigües Garrigues, Ministeri Economia Hisenda, Generalitat diversos

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat