Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C1312-008

Títol: Diaris i llibres-1939-1991

Volum suport: 2 Arxivador amb llibres i fulls solts

Notes: Títol agregat. Inclou llibres de registre d'entrades i sortides, de caixa, de socis, de comptes.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat