Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-008

Títol: Llibre d'actes. Sessions extraordinàries.-1924-1928

Volum suport: 1 Llibre. 50 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada. Sessions extraordinàries. Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat