Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C1112-001

Títol: Llibre d'actes-1910-1945

Volum suport: Llibre d'actes amb 50 fulls numerats i fulls solts

Notes: Títol agregat. A la portada hi consta “Libro de actas de la Junta Local de Primera Enseñanza”

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat