Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C811-006

Títol: Llibres de revista-1946-1986

Volum suport: Plec relligat amb 5 llibres de diferents mides

Notes: Títol agregat. Inclou llibres d'altes i baixes del “registro de llamadas” i llibres de revista

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat