Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C811-004

Títol: Quintes i reemplaços-1937-1949

Volum suport: Arxivador amb plecs i fulls solts

Notes: Títol agregat. Expedients de quintes i generals de reemplaços de 1937 a 1949. A partir de 1942 els dossiers s'anomenen “Libro de actas de alistamiento, rectificación, cierre definitivo, clasificación y declaración de soldados...”

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat