Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C626-002

Títol: Memòria valorada d'arranjament de camins rurals a Fulleda-2002

Volum suport: 1 plec enquadernat

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat