Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C624-004

Títol: Soterrament línia baixa tensió Av Agustina Saragossa-2003-2006

Volum suport: Diferents plecs per temàtiques

Notes: Títol agregat. Inclou projectes, documentació administrativa i pla de seguretat i salut.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat