Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C623-001

Títol: Projecte d'abastiment i clavegueram-1969-1982

Volum suport: Projectes enquadernats

Notes: Títol agregat. Inclou memòria tècnica, plànols, plec de condicions i pressupost del projecte inicial de l'any 1969, i del projecte d'ampliació de l'any 1982

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat