Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C622-007

Títol: Projecte de pavimentació de carrers-2008

Volum suport: Diferents sobres amb propostes

Notes: Títol agregat. Inclou diferents propostes econòmiques pel projecte d'eixamplament de l'Avinguda Agustina Saragossa.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat