Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-007

Títol: Llibres d'actes del Ple de l'ajuntament-1922-1924

Volum suport: 1 Llibre. 199 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada.Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat