Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C513-001

Títol: Activitats nocives-1963

Volum suport: Llibre amb fulls solts

Notes: Títol agregat. Inclou “Libro registro de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas”, més reglamentació i documentació

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat