Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C311-003

Títol: Mancomunitat d'aigües-2000-2007

Volum suport: 1 arxivadors amb plecs enquadernats i fulls solts

Notes: Inclou la documentació de la mancomunitat d'aigües de les Garrigues: pressupost, actes de reunions, memòries de gestió.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat