Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C244-019

Títol: Cadastre antic de disseminats urbana-1980-1988

Volum suport: Fitxers cadastrals per finca

Notes: Títol agregat Inclou totes les fitxes cadastrals de les finques urbanes disseminades.Data aproximada a verificar donada per comparació amb llistats cadastrals, tenint en compte que a partir dels 90 canvien numeració de parcel·les. El seu valor és que conté fotografies de les construccions existents a les parcel·les.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat