Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C241-024

Títol: ICIO-2001

Volum suport: Plecs separats per anys

Notes: Títol agregat. Llista cobratòria Impost Construcció Intal·lacions i Obres

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat