Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C123-001

Títol: Comissions especials-1928-1935

Volum suport: 1 plec amb fulls agrupats per juntes

Notes: Titol agregat. Junta per al cens de camperols, junta pericial, comissió bases personal i real.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat