Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C245-001

Títol: Llibre d'actes juntes i comissions-1926-1945

Volum suport: Llibre de registre amb 100 fulls numerats

Notes: Actes de la Junta Pericial, Junta de Beneficencia y Asistencia Social, i de la Comisión Depositaria de Recuperación Agrícola

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat