Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C244-018

Títol: Documentació cadastre-1980-2006

Volum suport: Plecs amb documentació diversa

Notes: Títol agregat. Inclou certificacions de cereal, segregacions, declaracions d\'alteració de finques rústegues, canvis de cultiu, fitxes canvis cadastrals. També conté plec amb plànols cadastrals que no contenen la data.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat