Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C242-004

Títol: Gestió de cobraments-1984-2006

Volum suport: Carpeta amb llistats informàtics, plecs i fulls solts

Notes: Títol agregat. Llistats cobratoria diferents impostos i taxes, liquidacions OARTL

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat