Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C241-023

Títol: Activitats industrials-1992-1999

Volum suport: Arxivador amb plecs separats per temàtiques

Notes: Títol agregat. Plec padrons IAE. Plec informació impositiva. Plec model esforç fiscal. Plec inventari activitats industrials (i ramaderes)

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat