Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-003

Títol: Llibre d'actes de la junta municipal de Fulleda-1909-1917

Volum suport: 1 Llibre. 50 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada.Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat