Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C241-017

Títol: IBI-1992-1999

Volum suport: Carpeta amb plecs separats per anys

Notes: Títol agregat, llistes cobratòries 1992-1997, plec junta percial, correspondència i activitats classificades 1993,plec correspondència 1995, plec llistats recaptació rústega, urbana i IAE 1992-1999

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat