Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C241-016

Títol: IBI-Padrons Cadastrals rústega i urbana-1989-1997

Volum suport: Llistats informàtics separats per anys

Notes: Títol agregat, manquen llistats any 1990

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat