Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C172-006

Títol: Correspondència oficial d'entrada del Consell Comarcal de les Garrigues-1990-1992

Volum suport: 1 arxivador amb fulls solts

Notes: Títol agregat. Comunicacions del CCG referents a cursos, nous serveis, trobades, cultura, etc . fulls no comptats. Títol agregat.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat