Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C241-009

Títol: Repartimiento para el cobro-1958-1964

Volum suport: Carpeta amb plecs grapats separats per anys

Notes: Inclou expedient del 1958 pel cobrament dels “arbitrios municipales”, i el del 1959 i 1965 per al cobrament de “exacciones municipales”

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat