Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C172-005

Títol: Correspondència oficial d'entrada de la Generalitat de Catalunya-1990-1992

Volum suport: 1 arxivador, conté 14 plecs

Notes: Títol agregat. Conté 13 plecs separats per departaments i 1 general de diferents departaments i entitats de la Generalitat.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat