Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C172-004

Títol: Correspondència oficial d'entrada -1979-1995

Volum suport: 1 arxivador, conté 6 plecs separats per organisme emissor

Notes: Títol agregat. Fecsa 1979-95. Cadastre de rústica 1991-92.Diputació Lleida 1983-92. Delegació hisenda 1979-92. Consell Esportiu de les Garrigues 1990-93. Govern civil 1984-92.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat