Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C172-003

Títol: Correspondència oficial d'entrada -1950-1978

Volum suport: Dos volums, 1 arxivador, conté 3 plecs pels anys 1950-51, 1952 i 1953. El segon arxivador, conté documentació de 1954 a 1978

Notes: Títol agregat. Correspondència d'entrada d'entitats públiques, gestoría, Vilà, entitats bancàries

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat