Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C222-055

Títol: Diario de intervención de ingresos-1964

Volum suport: 2 llibres enquadernats, format apaisat, 1 amb 5 fulls numerats i 1 amb 10 fulls numerats

Notes: Són dos llibres del mateix any i fan referència al mateix pressupost.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat