Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C171-022

Títol: Registre de sortides-1979-1998

Volum suport: 1 arxivador, conté 8 plecs i un llibre separats per anys

Notes: Títol agregat. Conté un plec del 1979-1987, 1988-89, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 i un llibre pel 1991ts.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat