Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C221-060LAC

Títol: Llibre de Comptabilitat Auxiliar-1998

Volum suport: 1 llibre enquadernat, format apaisat

Notes: Llistats informàtics

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat