Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C111-001

Títol: Còpia de la documentació del -Instituto geográfico y estadístico- sobre de la fitació del terme-1918

Volum suport: 1 plec amb fulls agrupats per termes municipals

Notes: Titol agregat. dues còpies.

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat