Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C222-015

Títol: Libro de ingresos por conceptos-1958

Volum suport: 1 llibre enquadernat, 10 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat