Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C222-014

Títol: Libro de pagos por partidas-1957

Volum suport: 1 llibre enquadernat, 50 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat