Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C222-011

Títol: Libro de ingresos por conceptos-1956

Volum suport: 1 llibre enquadernat, 20 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat