Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C222-004

Títol: Diario de gastos – Borrador-1914

Volum suport: 1 llibre enquadernat, 51 fulls numerats

Notes: Data establerta a partir del contingut, ja que a la pàgina principal no ho indica

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat