Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C121-005

Títol: Llibre d'actes de l'Ajuntament de Fulleda-1914-1922

Volum suport: 1 Llibre. 396 fulls numerats

Notes: Unitat documental digitalitzada.Actes en castellà. Conté fulls solts. Títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat