Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C232-002-MP1

Títol: Manaments de pagament - Vol 1-1993

Volum suport: Llibre enquadernat sense numerar

Notes: Llistats informàtics

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat