Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C232-002-MI

Títol: Manaments d'ingrés-1993

Volum suport: Llibre enquadernat sense numerar

Notes: Llistats informàtics

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat