Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C231-004

Títol: Llibres de caixa-1964-1981

Volum suport: Llibres enquadernats per anys

Notes: Conté llibres d'actes d'arqueig i fulls solts estat caixa. títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat