Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C231-002

Títol: Llibres de caixa-1909-1963

Volum suport: Llibres enquadernats per anys

Notes: Conté llibres d'arqueig del 1909-1963 i llibres generals de rendes i exaccions del 1960-1963. títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat