Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C1524-003

Títol: Certificats mèdics de defunció-1960-2002

Volum suport: 1 plec amb fulls solts

Notes: A partir del 1960, l'expedient inclou un “Cuestionario para la declaración de defunción” amb les dades del difunt i la seva entrada al registre civil,i el certificat de defunció en si. alguns tenen la “licencia para dar sepultura”. A partir de 1990 la documentació està en català i castellà. títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat