Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C1532-001

Títol: Libro registro de penados por faltas a la propiedad-1966-1981

Volum suport: 1 llibre amb 50 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2023 a/e: ajuntament@fulleda.cat