Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C1534-006

Títol: Partes trimestrals jutjat de pau-1958-1970

Volum suport: 1 plec amb fulls solts

Notes: Títol agregat

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat