Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C171-006

Títol: Registre entrada de documents-1991

Volum suport: 1 Llibre. 100 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat