Arxiu Municipal de Fulleda

Codi de referència: C171-005

Títol: Registre entrada de documents-1989-1990

Volum suport: 1 Llibre. 100 fulls numerats

Notes:

Arxiu Municipal de Fulleda © Ajuntament de Fulleda 2024 a/e: ajuntament@fulleda.cat